ACS580低压交流变频器

新一代全能型ACS580变频器旨在简化客户的工作,轻松实现节能与精准的马达控制。 ACS 580无需外部组件,即可满足多数客户的应用需求,同时降低总安装成本。在安装及设定上,ACS 580配备直觉式控制面板及内置设定助手,并搭载Drive composer及 PC tool,不但协助客户快速完成系统设置,在后续系统运作时,也能轻易达成系统监控与调整。

  • 内建输入电抗器、C2类EMC滤波器、STO功能
  • 配有控制面板及设定助手
  • 直觉式操作并提供状态视图实现轻松诊断
  • 防护等级为IP21,另可选配IP55外壳
  • 相容第一代ACS 550通用型变频器,可轻松升级
  • 可作为控制泵、风机、输送带、搅拌机及其他许多变转矩和恒定转矩应用。
  • ABB ACS580作为ABB全能型变频器产品系列的一员,适用于各类工业生产环境

产品规格及项目标题

选择项目

Scroll >>

PN[kW] IN[A] Imax[A] Type designation Frame size
0.75 2.6 3.2 ACS580-01-02A6-4 R0
1.1 3.3 4.7 ACS580-01-03A3-4 R0
1.5 4 5.9 ACS580-01-04A0-4 R0
2.2 5.6 7.2 ACS580-01-05A6-4 R0
3 7.2 10.1 ACS580-01-07A2-4 R1
4 9.4 13 ACS580-01-09A4-4 R1
5.5 12.6 14.1 ACS580-01-12A6-4 R1
7.5 17 22.7 ACS580-01-017A-4 R2
11 25 30.6 ACS580-01-025A-4 R2
15 32 44.3 ACS580-01-032A-4 R3
18.5 38 56.9 ACS580-01-038A-4 R3
22 45 67.9 ACS580-01-045A-4 R3
30 62 76 ACS580-01-062A-4 R4
37 73 104 ACS580-01-073A-4 R4
45 88 122 ACS580-01-088A-4 R5
55 106 148 ACS580-01-106A-4 R5
75 145 178 ACS580-01-145A-4 R6
90 169 347 ACS580-01-169A-4 R7
110 206 287 ACS580-01-206A-4 R7
132 246 350 ACS580-01-246A-4 E8
160 293 418 ACS580-01-293A-4 E8
200 363 498 ACS580-01-363A-4 R9
250 430 617 ACS580-01-430A-4 R9
250 505 560 ACS580-01-505A-4 R10
315 585 730 ACS580-01-585A-4 R10
355 650 730 ACS580-01-650A-4 R10
400 725 1020 ACS580-01-725A-4 R11
450 820 1020 ACS580-01-820A-4 R11
500 880 1100 ACS580-01-880A-4 R11
PN[kW] IN[A] Imax[A] Type designation Frame size
250 495 560 ACS580-07-0495A-4 R10
315 575 730 ACS580-07-0575A-4 R10
355 640 730 ACS580-07-0640A-4 R10
400 715 1020 ACS580-07-0715A-4 R11
450 810 1020 ACS580-07-0810A-4 R11
500 870 1100 ACS580-07-0870A-4 R11

联络我们

想了解更多机台开发的细节吗?立即前往咨询!

立即諮詢